maandag 7 juni 2010

Extra's (pleasure) personalisatie

Het terugvinden van de eigen rollator na een groepsactiviteit is soms moeilijk.
Hiervoor gebruiken ze momenteel naamklevers op de rollator, maar dit valt niet erg op en moeilijk leesbaar voor de oudere mensen.
Hiervoor bieden we met de persoonaliseerbare bandjes een oplossing voor:

Extra's (pleasure)

Kabels wegwerken:We werken de kabels weg door deze achter de haakjes van het optionele mandje te bevestigen (met rekker/ colson-bandje / touwtje / ...)Andere alternatieven die nu gebruikt worden:

MontageplanTest met eindgebruiker

Oude rollator


Hier is het belangrijk te letten op de snelheid waarmee de persoon zich voortbeweegt(vooral op het inde) Hij weet op dat ogenblik dat hij gefilmd wordt, dus doet extra zijn best. Wanneer we de testpersoon volgen, zonder camera, zien we dat deze nog veel sneller stapt.

Aangepast systeem (beide remmen evenveel weerstand)


Hier kan je zien dat de testpersoon de rollator moet bijsturen en steeds een s-vormige beweging maakt. Hieruit kunnen we afleiden dat hij op de ene kant meer druk zet dan op de andere kant. Zodat de ene kant sneller zal afremmen.

We regelen de weerstand tot hij de rollator niet meer moet bijsturen en dus recht stapt.
Het resultaat hiervan is hieronder te zien.

Aangepast systeem, regeling van beide remmenWe zien nu duidelijk dat de testpersoon recht vooruit stapt en veel trager dan met het huidige systeem. Hij voelt zichzelf meer ondersteund en veiliger.

Eindproduct

Massaproductie

Indien een rollatorbedrijf dit concept wil commersialiseren kan dit door de huidige productie lichtjes aan te passen:

- Men giet ipv de remmen dit onderdeel:Hierin wordt ineens een gaatje voorzien om de veer door te steken.
Het handvat kan gerust hol zijn voor materiaalbesparing, extra stevigheid en een vlotter aanbrengen van het rubberen handvat.

- De behuizing van het remsysteem, waar in ons concept een gaatje geboord is, het gaatje inwerken in de mal.

- De buizen korter laten maken, onderaan ipv bovenaan gaatjes boren en afdekdopjes voorzien.

- Verschillend assortiment veren kunnen aanbieden naargelang gewichtscatogeriën.

- Hoesjes als verpersoonlijkheids-assecoire.